Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring Helbig NV

1. Algemeen

1.1 Helbig NV (De Leiteweg 32, 8020 Oostkamp, ondernemingsnummer 0471.935.484, tel: 050/33.35.54, e-mail: helbig@helbig.be). Producent van kwalitatieve en creatieve modulaire systemen voor winkelinrichting.

1.2 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.3. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via helbig@helbig.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens het aanmelden opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

  1. uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren;
  2. desgewenst onze nieuwsbrief en/of andere informatie over producten en diensten te versturen;
  3. u te contacteren wanneer nodig;
  4. volledig anonieme statistieken over het samenwerken met Helbig NV te genereren;

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

Specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief slaan wij volgende informatie op: e-mailadres, postcode, voornaam en naam en telefoonnummer.

Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor onze nieuwsbrief. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard.

4. Inzage- en correctierecht

4.1 U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

4.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres helbig@helbig.be. Een aantal van deze acties kan u eveneens zelf via uw account uitvoeren.

5. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

5.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.2 U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.3 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

5.4 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

5.5 Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

5.7 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te stop te zetten en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen tenzij Helbig NV voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden.

5.8 U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen via helbig@helbig.be of op het adres De Leiteweg 32, 8020 Oostkamp, België.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Helbig NV neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen.

7. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

7.1 Helbig NV stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via helbig@helbig.be of op het adres De Leiteweg 32, 8020 Oostkamp, België.

7.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

8. Wijzigingen

8.1 Helbig NV behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

8.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2018.

9. Gebruik van cookies op deze website

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Functionele cookies

Dit type cookies capteert geen persoonlijke gegevens van de bezoekers en is vanuit een technologisch standpunt vereist om de website correct te laten functioneren. De dit type cookie staat standaard geselecteerd als ‘ja’ en bezoekers kunnen dit type cookies niet afzetten. Dit type cookie wordt automatisch verwijderd van zodra de bezoeker zijn browser sluit. Maar ook onthouden sommigen van dit type cookies de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

helbig_session Cookie wordt ingesteld door Helbig nv om uw browsersessie op te slaan. Doel: identificeren van de browsersessie
cookiewarning Cookie wordt ingesteld door Helbig nv om uw cookie-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de cookie-popup

Voorkeuren en selecties

Dit type cookies onthoudt de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

langcdcplang Cookie wordt ingesteld door Helbig nv om uw taal-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de taal waarin de website wordt weergegeven.

Prestaties, Analyses en onderzoek

Dit type cookies stuurt het gebruik van derde partij analyse scripts aan zoals Google Analytics. Indien de bezoeker opteert om dit type cookies niet te hanteren, zullen deze scripts niet geactiveerd worden tijdens de bezoeker zijn verblijf op de website. Deze cookies kunnen afhankelijk van de partij waarvoor ze geplaatst worden tot verschillende jaren op het platform van de bezoeker aanwezig blijven.

_gat_gtag_UA_41088854_1 Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om een uniek gebruikers-ID op te slaan. Doel: statistieken
_ga Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden Doel: statistieken (anoniem)
_gid Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om pageviews te tellen en te volgen. Doel: statistieken (anoniem)

Wijzig uw keuze voor de cookies hier

Bent u van gedacht veranderd over je cookie-voorkeur? Dan kan u hieronder deze voorkeur opnieuw instellen.

Uw kan uw cookie-voorkeur hier opnieuw instellen.

Meer info

Een medewerker maakt je snel wegwijs door onze mogelijkheden.